za računovodstvo in finančne oddelke

Finance

pregledno in poenostavljeno upravljanje s finančnim premoženjem podjetja

Finance

Finance

Namen

Program omogoča podporo dvostavnemu knjigovodstvu s preglednimi izpisi in poročili. Enostaven je vnos ročnih temeljnic za knjižbe, ki niso nastale avtomatično v ostalih modulih. Bilanca stanja in izkaz uspeha sta poročili, ki sta podprti že v osnovni verziji programa, poleg ostalih izpisov kot so bruto bilanca, IOP-ji, opomini, konto kartice, odprte postavke in drugi. Vsi izpisi in poročila omogočajo grupiranje in filtriranje po dodatnih atributih, ki si jih lahko sami nastavite.

Prejeti in izdani računi vneseni preko DDV modula se samodejno prenesejo preko vzorcev knjiženja v knjigovodski del programa. Formiranje in oddaja obrazcev poteka avtomatično, podprta pa je tudi povezava s spletnim servisom eDavki.

Najem programske rešitve "v oblaku" omogoča zaščito podatkov, saj se le-ti avtomatsko dodatno shranjujejo na strežniku, prav tako ni potrebna nobena predhodna nastavitev.

    

Uporaba

PRO.4 Finance Basic vsebuje naslednje module oz. funkcionalnosti:

  • Obračun DDV
  • Računovodska blagajna
  • Glavna knjiga s saldakonti
  • Osnovna sredstva
  • Plačilni promet
  • Denarni tok in evidenčno knjiženje
  • Vodenje po atributih

Dodatne informacije

Ana Kuk
Vodja prodaje
tel: 041/720-529
e-Pošta: ana.kuk@pro-bit.si

Za več informacij nam pošljite povpraševanje: